OBAVEŠTENJE PACIJENTU O POLIHEMIOTERAPIJI

 

     Hemoterapija je lečenje bolesnika sa zloćudnom bolešću lekovima koji uništavaju tumorske ćelije. Nažalost, antitumorski lekovi deluju i na zdrave ćelije organizma i tako pored koristi izazivaju i štetu. Antitumorski ili antineoplastički lekovi nazivaju se i citostatici, jer zaustavljaju rast i život ćelija.
       Već samo ime kaže, da citostatici deluju i na zdrave ćelije a ne samo na tumorske.
Ipak citostatici jače deluju na ćelije koje se brže dele, a to su tumorske stanice. U našem telu se brzo dele ćelije kože i sluznica, zatim jajnika i testisa. Delovanje citostatika na kožu manifestuje se perutanjem i opadanjem kose a na sluznice  mučninom, povraćanjem i ranicama na sluznicama usta i creva.
      Kad smo se odlučili da Vas lečimo citostaticima znači da očekujemo veću korist od štete. Citostatici će Vam pomoći da život bude sa manje bola ili bez njih. Cilj nam je da postignemo izlečenje i sve preduzimamo da bi to postigli.
      Mnogo je prepreka na putu ozdravljenja i citostatici su samo jedna pomoć, ali zbog svojih neželjenih delovanja trebamo Vaš pristanak za ovaj posebni način lečenja.
 

Koje su najčešće komplikacije hemoterapije?


1. TRENUTNE: prilikom davanja moguć je anafilaktički šok, koji se može završiti i sa smrtnim ishodom ali veoma retko.
2. RANE komplikacije koje traju satima: mučnina i povraćanje
3. KOMPLIKACIJE mereno DANIMA: povraćanje, početak opadanja kose i dlaka, pad belih krvnih ćelija (leukocita) i pojava raznih infekcija, ranice u ustima koje bole i otežavaju uzimanje hrane, gubitak apetita i snage
4. KOMPLIKACIJE mereno MESECIMA: izostanak menstruacije, pojava anemije koje zahtevaju transfuziju krvi, teške smetnje u nogama zbog polineuropatije
5. KASNE KOMPLIKACIJE mereno GODINAMA: toksično oštećenje srca, bubrega ili jetre, moguća pojava novog tumora.


Kad znamo da hemoterapija nosi toliko komplikacija, zašto je lekar ipak preporučuje?


1. Bolesnici koji primaju hemoterapiju imaju bolji izgled za izlečenje ili produženje života i svakako poboljšanje života.
2. Produženje života za nekoliko godina može da znači da ćemo živeti do pronalaska još boljeg leka, pa to može da znači i ozdravljenje sa pravim lekom.

Za dalje informacije možete nazvati na telefon 023/534-368

Specijalna bolnica za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin, Petefijeva br. 4