OBAVEŠTENJE PACIJENTU O PLEURALNOJ PUNKCIJI

 

Šta je pluralna punkcija ?

Pleura ili plućna maramica je tanka opna koja prekriva unutarnji zid grudnog koša i površinu pluća. Između dva lista pleure nalazi se pleuralna tečnost. Pri nekim se bolestima može nakupljati velika količina pleuralne tečnosti. To se naziva pleuralnim izlivom. Da bi se doznalo o kakvoj se bolesti radi i time odredilo lečenje - pribegava se probnoj pleuralnoj punkciji. Pri tome se tankom iglom ubode kroz zid grudnog koša, vrhom igle dopre do izliva te se u špric uvuče uzorak tečnosti, koji se šalje na laboratorijske pretrage. Ukoliko postoji velika količina izliva, može se nakupiti i više litara tečnosti, što pacijentu otežava disanje - uz pleuralnu punkciju se učini i evakuacija izliva.

Kako se sprovodi pregled?

Pacijent sedi. Pregledom grudnog koša, koji se može obaviti i ultrazvukom, utvrdi se nivo pleuralnog izliva. Zahvat je kratkotrajan. Bol koji pacijent oseti pri ubodu je kratkotrajna i blaga, poput boli pri svakoj injekciji u mišić.

Koji su rizici i moguće komplikacije pleuralne punkcije?

Pleuralna punkcija je relativno siguran zahvat ali se ponekad ipak mogu javiti komplikacije: Krvarenje i povreda plućne maramice. Pri povredi plućne maramice i površine pluća u pleuralni prostor prodire vazduh. Obično se radi o vrlo maloj količini vazduha, koja se spontano povlači, bez potrebe za posebnom terapijom. Ukoliko je pak količina vazduha velika - pacijent bi osetio poteškoće pri disanju, u tom se slučaju mora odmah javiti lekaru.

Za dalje informacije možete nazvati na telefon 023/534-368

Specijalna bolnica za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin, Petefijeva br. 4