Neinvazivna mehanička ventilacija - NIV

          Krajem 2006.god. u ustanovi smo postavili metodu neinvazivne mehaničke  ventilacije u lečenju opstruktivnih i restriktivnih bolesti pluća. Metoda je ire počela da se primenjuje u Evropi devedesetih godina XX veka. Prema GOLD preporuci, danas je to zlatni standard u lečenju egzacerbacije HOBP. To je vid mehaničke ventilacije gde je konvencionalni interfejs za primenu pozitivnog inspirativnog pritiska (endotrahealni tubus), čija primena predstavlja invazivnu proceduru, zamenjen maskom za lice ili nos. Time su izbegnute  brojne komplikacije, omogućena laksa primena  mehaničke ventilacije uz znatno bolji komfor  bolesnika i ekonomska efikasnost. Koristimo ga u  akutnoj respiratornoj insuficijenciji (ARI) i u hroničnoj respiratornoj insuficijenciji (HRI).

Radimo sa  Bi Level ventilatorima najnovije generacije, preporučenim  od strane Evropske respiratorne organizacije (ERS). Uz pomoć specijalnih nastavaka preko aparata se moe aplikovati i oksigenoterapija i davanje inhalacione terapije  sa intermitentnim pozitivnim pritiskom. Postoji mogućnost rada u tri reima: PCV (Pritiskom kontrolisana ventilacija), PSV ( Pritiskom podrana ventilacija) i CPAP (Kontinuirani pozitivan pritisak u disajnim putevima). Koristimo specijalne  maske sa nos i za celo lice. Kontrola  NIV-a se vrsi preko kontinuiranog monitoringa  vitalnih parametara. Za sada se NIV primenjuje u hospitalnim uslovoma a planiramo i ambulantno to jest primenu u kućnim uslovima.

 

m