Telesna pletizmografija

 

 
 

Telesna pletizmografija je najvrednija, neagresivna  metoda  kojom direktno merimo sutinu patofizioloskog opstrukcijkog sindroma: povećan otpor vazdunih puteva prema strujanju vazduha kao i njenu posledicu, tj. hiperinflaciju. Metoda je objektivna, ne zavisi od saradnje pacijenta, potpuno je  bezbedna, ne zamara  bolesnika a  mogu se pregledati i teki bolesnici. Metodu je ustanovio DuBois 1956. god. Određivanje ukupnog endobronhijalnog otpora-rezistance  (Raw) zasniva se na Omovom zakonu. Karakter krivulje protoka i alveolarnog pritiska odredjen je njegovim nagibom, tj. tangensom ugla krivulje prema apscisi.         

m 

 

Intratoraksni gasni volumen ( ITGV )  se izračunava  na osnovu  Boyl-Mariottovog zakona: konstantan odnos proizvoda plućnog volumena i varijacije pritiska koji nastaje u plućima prilikom disajnih pokreta kada se ventilom kratkotrajno zaustavi protok vazduha.

U naoj ustanovi  se volumkonstantna telesna pletizmografija rutinski  radi od 1974.god. Pneumotahografom se mogu izvriti merenja i tzv. male spirometrije.