Gasne analize arterijske krvi

 

 
 

Merenjem parcijalnih pritisaka  kiseonika, ugljen dioksida, kiselosti krvi (pH), koncentracije bikarbonata, i ostalih izvedenih vrednosti, moguća je  najobjektivnija procena alveolarne ventilacije ali i drugih stanja od vitalne vaznosti. Od neprocenjive je vrednosti  u dijagnostici  respiracijske acidoze i alkaloze, isto tako i metaboličke acidoze i alkaloze a preko baznog ekscesa se neposredno izračunava doza terapijskih sredstava za regulisanje acidobaznih poremećaja.

        

 

Merenjam parcijalnih pritisaka respiracijskih gasova u miru i pod opterećenjem dobijaju se  dragoceni podaci o  vrsti i težini respiratorne inusficijencije (latentna, manifestna, parcijalna, globalna respiratorna insuficijencija, distributivnog ili difuzionog tipa). Bez ove metode je nezamisliv rad intenzivne jedinice u svim oblastima kliničke medicine. U našoj ustanovi se metoda radi  rutinski pocev od 1968. god. sa  Astrupovim aparatom pa preko Radiometrovog ABL-1, ABL-2 ,

Danas sa ABL-510. Ovaj aparat je veoma pouzdan, potpuno kompjuterizovan i pored osnovnih i  izvedenih parametara određuje i ukupni hemoglobin.

Pacijentu se vadi krv iz arterije radijalis.