Dr Stefan Živković

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Živković je rođen 15. februara 1997. godine u Novom Sadu. 2012. godine upisuje medicinsku školu "7. april" u Novom Sadu, opšti smer, gde je 2016. godine maturirao kao odličan učenik. Iste godine nastavlja školovanje i upisuje Integrisane akademske studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Završio je sve obaveze predviđene planom i programom i položio sve ispite u predviđenom roku. 2023. godine započinje rad u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" u Zrenjaninu.