Dr Nataša Ranitović

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Nataša Ranitović, rođena 21.07.1979. godine u Zrenjaninu. Završila Osnovnu školu "Dositej Obradović" u Zrenjaninu, nakon toga Zrenjaninsku gimnaziju. Upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, nakon čijeg je završetka radila i stekla iskustvo na poslovima kao lekar opšte medicine u različitim državnim institucijama, počev od Doma zdravlja "Sečanj", Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" u Zrenjaninu, kao i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na poslovima zdravstvene prevencije. Od februara 2022. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti " Dr Vasa Savić" u Zrenjaninu.