Dr Dubravka Medić

 

 

 

 

 

 

Dr Dubravka Medić rođena 14.05.1968. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1992. godine. Završila specijalizaciju iz pneumoftiziologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine sa odličnim uspehom. Od 1994. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Zrenjaninu kao lekar specijalista pneumoftiziolog, na radnom mestu šefa alergološkog odseka i ambulantne za praćenje astme, potom načelnika bolničkog odeljenja, potom načelnika Odeljenja za specijalističko konsultativne preglede i pomoćnika direktora za medicinska pitanja. Redovno uključena u kontinuiranu medicinsku edukaciju u vidu održanih predavanja i prisustvovanja predavanjima, sastancima i kongresima.