Dr Jelena Čorokalo

 

 

 

 

 

 

Doktor Jelena Čorokalo rođena 26.07.1980. godine u Kraljevu. Osnovnu školu i srednju Medicinsku školu završila u Kraljevu. Osnovne studije za doktora medicine stekla na Medicinskom fakultetu Univerzitet u Novom Sadu. Radila kao doktor medicine u DZ „Žitište” u Žitištu u službi HMP i Opšte medicine. Tokom Covid pandemije angažovana u Covid ambulanti i vakcinalnim punktovima (Imunizacija protiv virusa sarscov2). Od 2022. godine radi kao doktor medicine u Specijlnoj bolnici za plućne bolesti “Dr Vasa Savić” u Zrenjaninu na odseku poluintezivna nega.