Dr Ivana Cvetićanin Zogović

 

 

 

 

 

 

Dr Ivana Cvetićanin Zogović, rođena u Zrenjaninu gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirala 2003 god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavezan pripravnički staž obavila u KBC Zemun u Beogradu. Kao lekar opšte prakse radila u DZ “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu do 2007 god. Iste godine prelazi u Specijalnu bolnicu za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" u Zrenjaninu gde dobija specijalizaciju iz pneumoftiziologije. Od 2012. god. osposobljena za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. 2013. god. dobija zvanje specijaliste pneumoftiziologa na Medicinskim fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2013. god. do 2018. god.  bila je deo bronhološkog tima Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" u Zrenjaninu. 2014. god. postaje vođa RTG dijagnostike u okviru akreditacionog programa ustanove. 2020. god. završava master studije u Beogradu iz oblasti menadžmenta u zdravstvu. Februara meseca 2021. god. postavljena je na mesto načelnika specijalističko konsultativne službe Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" a decembra 2022. god. na mesto načelnika bolničkog odeljenja.

01.08.2023. god. od strane pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo imenovana na mesto VD direktora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" u Zrenjaninu.