Dr Ivana Zogović

 

 

 

 

 

 

 

Dr Ivana Zogović, rođena Cvetićanin u Zrenjaninu 21.11.1976 god. gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirala 2003 god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Obavezan pripravnički staž obavila u KBC Zemun u Beogradu.

Kao lekar opšte prakse radila u DZ “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu do 2007 god. Iste godine prelazi u Plućnu bolnicu i dobija specijalizaciju iz pneumoftiziologije.

2013. godine dobija zvanje specijaliste pneumoftiziologa na Medicinskim fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine postaje deo bronhološkog tima naše ustanove