Dr Jelena Gradova Jarić

 

 

 

 

 

 

 Dr Jelena Gradova Jarić rođena 21.09.1967.god. u gradu Ivanovo (Rusija). Diplomirala 1991.god. na Medicinskoj Državnoj Akademiji grada Ivanovo (Rusija). Od 1992.god. do 1995.god. radila kao asistent Katedre propedevtike unutrašnjih bolesti Medicinske Državne Akademije u gradu Ivanovo i kao lekar internista gradske bolnice broj 7 grada Ivanovo. Od 1997.god. zaposlena u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" u Zrenjaninu. 2004.god. završila specijalističke studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje specijaliste pneumoftiziologije. Od 2012.god. šef odseka za ranu rehabilitaciju bolesnika.