Dr Vesna Đorđević

 

 

 

 

 

 

Dr Vesna Đorđević, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, šef Mikrobiološke laboratorije. Rođena 1964. god u Zrenjaninu, diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i završila Specijalizaciju iz mikrobiologije sa parazitologijom 1997. god. Od 1993. do 2003. god. zaposlena u Zavodu za zaštitu zdravlja Zrenjanin. Od 2003. u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti , gde radi na dijagnostikovanju Mycobacteria, a i drugih bakterija iz respiratorne patologije.