Dr Dalibor Đorđević

 

 

 

 

 

 

 

 

Rođen u Kraljevu 07.11.1981. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Vrnjačkoj Banji a osnovne studije za doktora medicine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu . U periodu od 2011. do 2013. radio u Službi hitne medicinske pomoći Doma Zdravlja „Dr Nikola Džamić“ u Vrnjačkoj Banji. U periodu 2013. do 2022. radio kao izabrani lekar i lekar hitne medicinske pomoći u Domu Zdravlja Sečanj. Od maja 2022. do juna 2023. radio na odeljenju intenzivne nege Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima. Od juna 2023. radi kao doktor medicine u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Vasa Savić“ u Zrenjaninu.