Bronhološke metode ispitivanja

 
 

Bronhološke metode ispitivanja (bronhoskopija i bronhografija) postale su,  u ovoj ustanovi, nezamenljivi deo dijagnostikovanja plućnih bolesti još 1961.godine.

Rigidna bronhoskopija je bila osnov pretraga sve do 1988. godine kada je uveden u bronhoskopsku dijagnostiku fiberoptički bronhoskop (OLYMPUS BF 10).

2014. godine je nabavljen video bronhoskop najnovije generacije sa dual modom FUJIFILM serije 500 EB 530T, kojim se mogu jasno izdiferencirati prekancerozne lezije zbog bolje vizuelizacije.

 

 

. 

Prim. mr sc.med dr Svetlana Jovanović - rad sa bronhoskopom

             Doc. dr Perin pri izvođenju rigidne bronhoskopije           

              

Trenutne dijagnostičke mogućnosti koje se rade unutar bronhološke eksploracije su:

-         bronhobiopsija tumora ili sluzokože

-         uzimanje bronhijalnog brisa radi daljeg citološkog i bekteriološkog ispitivanja

-         aspiracija sekreta radi bakteriološkog, citološkog i citohemijskog ispitivanja

-         lavaža pojedinih segmentalnih bronha

-         uzimanje uzorka iz perifernih lezija putem katetera, četkice i fleksibilnog forcepsa

-         primena traheobronhijalne punkcije sa aspiracijom  

 

             

Kombinovanjem rigidnog i fleksibilnog bronhoskopa poboljšali smo dobijanje adekvatnih materijala za dalju citološku i histološku analizu.

Bronhografija, ranije relativno često korišćena metoda najvećim delom je zamenjena kompjuterizovanom aksijalnom tomografijom (CAT), čije se usluge koriste u okviru Zdravstvenog centra Zrenjanin.